ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ MRL VVVF

Η βιομηχανία ανελκυστήρων προσφέρει ένα νέο προϊόν που ονομάζεται Ανελκυστήρας Άνευ Μηχανοστασιο (MRL).
Εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές ή σε μεγάλα έργα ανακαίνισης

Ο ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο είναι το αποτέλεσμα τεχνολογικών εξελίξεων που συχνά επιτρέπουν σημαντική μείωση του χώρου που χρειάζεται για την εγκατάσταση ανελκυστήρα.

Κατηγορία: